Η προσπάθειά μας είναι βασισμένη στο γνήσιο αθλητικό ιδεώδες και στις αρχές και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού. Ταυτισμένη με τις πανανθρώπινες αξίες, της ειρήνης της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού, της ευγενούς άμιλλας και της αγάπης.
Για την πραγματοποίηση των στόχων και των φιλοδοξιών μας, έχουμε αναλάβει αξιόλογες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, σε θεσμικό, αγωνιστικό και κοινωνικό επίπεδο.

  DownloadsΣύνδεσμοι
 άθληση - κοινωνική παρέμβαση - πολιτιστική έκφραση
ΠΡΟΦΙΛ - Ιστορικό      

 Πριν από λίγα χρόνια (1998) μια μικρή ομάδα νεφροπαθών, αιμοκαθαιρόμενων και μεταμοσχευμένων, δημιουργήσαμε το Σύλλογο Αθλουμένων Νεφροπαθών, Σ.Α.Ν. Τα μόνα μας εφόδια ήταν η αγάπη μας για τον αθλητισμό, το πάθος μας για ζωή και η διάθεσή μας, να μοιρασθούμε με άλλους νεφροπαθείς, χαρές και συγκινήσεις που ο αθλητισμός προσφέρει.

Οι δραστηριότητές μας κινούνται στο τρίπτυχο, άθληση - κοινωνική παρέμβαση - πολιτιστική έκφραση.

Συμμετέχουμε σε αθλητικές δραστηριότητες στο εσωτερικό, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιμοκαθαιρόμενων και Μεταμοσχευμένων. Στο εξωτερικό, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεφροπαθών (αιμοκαθαιρόμενων και μεταμοσχευμένων) και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταμοσχευμένων.

Στον κοινωνικό στίβο, βασική μας επιδίωξη είναι να προβάλλουμε την ποιότητα ζωής που προσφέρει η αιμοκάθαρση, ως αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδος. Επίσης να αναδείξουμε την αξία της προσφορά της μεταμόσχευσης και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινωνικό σύνολο στην Ιδέα της ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ.

Μέχρι τώρα αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες όπως, η διοργάνωση στην Αθήνα το 2000 της 1ης Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Συνάντησης Νεφροπαθών, όπου πήραν μέρος 300 αιμοκαθαιρόμενοι και μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς από 16 χώρες. Προχωρήσαμε στης Ίδρυση Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, σε συνεργασία με 16 χώρες της Ευρώπης.

        

Βερανζέρου 15, 10677 Αθήνα. Τηλέφωνο:210-33.06.716/8
2005 © Renal Patients Athletic Association. All Rights Reserved

aqua-animation